Vaart in Dordt! 2011 op 16, 17 en 18 september 2011

Wereldhaven Rotterdam.
Blijf op de hoogte!

OPENHAARDBOUW NEDERLANDUw vakbekwame specialisten op het gebied van openhaardbouw.

Vereniging
'De Binnenvaart'
'Sleepboot Paraderecord'
'kop aan kont' varen
Museumschip
Rene Siegfried
Vereniging
De Motorsleepboot
 

Vaart in Dordt

Het Programma

Nieuws

Reacties

Foto's evenement
Vaart in Dordt

Foto's - serie1
Dirty Boat Building

Foto's - serie2
Dirty Boat Building

Video's
Vaart in Dordt

 

De Goudse Havendagen 2011

Complimenten en felicitaties voor
de Vereniging  "De Binnenvaart"
Nieuw wereldrecord "Largest flotilla of tugboats", 148 schepen deden er mee.

Klik hier voor een foto-overzicht van vele deelnemende schepen


Stuur je leukste foto's in van: Dirty Boat Building en Race
Indien geschikt plaatsen wij jouw foto's,
vergeet niet je naam te vermelden.
Ook andere foto's van het evenement zijn welkom.

vaartindordt@vaartindordt.nl


Oude wereldrecord gesneuveld.
Nieuw wereldrecord varen in kiellinie gevestigd.


Het wereldrecord varen in kiellinie is gebroken. Dit alles gebeurde zaterdag in Dordrecht. In een lint van 6 kilometer zijn 148 duw- en sleepboten over de Oude Maas en Beneden Merwede gevaren.


De boten moesten kop-aan-kont varen. Tussen de bruggen naar Zwijndrecht en Papendrecht voer een bonte sliert langs de kades. Er deden zowel historische- als hypermoderne boten mee.
Het record komt in het Guinness book of records te staan. Het oude record is ruimschoots verdubbeld dat stond op 70 boten. Het spektakel was onderdeel van het evenement Vaart in Dordt.

Bron: Rijnmond.nl

 

Documentatiecentrum van de vereniging De Binnenvaart

▲Top


Uit de nalatenschap van de in 1999 overleden Hans Schuitemaker kon in 2004 de historische duwboot RENE SIEGFRIED worden aangekocht. Er is in dit (jubileum) jaar het nodige werk verzet door een kleine groep vrijwilligers. De buiten- en de binnenkant van ons schip is grondig onder handen genomen. De verhuizing van ons documentatiecentrum in de Merwehal naar de RENE SIEGFRIED werd in gang gezet en is thans afgerond. Daarnaast gingen de overige werkzaamheden zoals het verzenden van ons verenigingsblad en de archivering gewoon door. Het museum heeft haar vuurdoop tijdens de open dagen gehad. De expositie over de vaart op Zeeland was een succes. Inmiddels zijn de voorbereidingen voor een expositie over Franse vaarwegen in volle gang.

Op donderdag zijn er medewerkers aanwezig aan boord van ons eigen verenigingsschip, met het Museum, het documentatiecentrum en binnenvaartarchief en de riante leeszaal. Het is op het sfeervolle schip goed toeven en met wat passen en meten zijn alle activiteiten ondergebracht.
De RENE SIEGFRIED ligt afgemeerd in het Wantij en is bereikbaar via de Maasstraat te Dordrecht.

 
"Sleepboot Paraderecord"

▲Top


........recordverbetering van het vorig jaar gevestigde "Sleepboot Paraderecord" tijdens de Tug Conventie te Rotterdam??????

Sleepbotenparade 26-04-06 te Rotterdam,
door Henk bender, mslb Vuture.

Het was weer een feest! Het aantal deelnemers was ook boven verwachting! Wartsilä, de sponsor van deze optocht, had grote vlaggen laten maken met, behalve de naam en het logo van Wartsilä, ook het volgordenummer (slim!). Uit voorzorg hadden ze meer vlaggen laten maken dan er aanmeldingen waren . Er waren 65 genummerde vlaggen en..... er waren op het laatst in totaal 71 deelnemers! Dus dat record van Hong Kong is er gegarandeerd aan! Ook de VDMS was ruim vertegenwoordigd en hadden een ligplaats toegewezen gekregen in de Bierhaven. Om 13:00u. verplaatsten deze sleepboten naar de Maashaven, alwaar het wachten was op het startsein om 15:15u. De WAKER (vlag nr. 1) van de Kustwacht voorop en dan gevolgd door de kleine, historische sleepboten. Naarmate de optocht vorderde werden de schepen groter.

Maar het échte snoepgoed was natuurlijk voor het laatst bewaard! Dat zijn de grote jongens, die in Europoort, IJmuiden en de Westerschelde dienst doen. Dus de boten van Kooren, Wijsmuller, Fairplay, enz. Wat er dan aan geweld op water losbarst is écht een feest om te zien. Volaan vooruit, kwart slag draaien en met dezelfde snelheid dwarsuit verder! Ook een leuk spelletje is volaan om de eigen as draaien, waarbij regelmatig een achterdek onder water verdwijnt. Je begrijpt, ik heb een paar uren zitten genieten aan de waterkant, waar het gelukkig óók nog eens mooi weer was!

 
Vereniging de Binnenvaart koopt voormalige duwboot

▲Top

Al sinds de oprichting van de vereniging “De Binnenvaart” droomt het bestuur van vereniging “De Binnenvaart” van een eigen varend of drijvend onderkomen om een heus binnenvaartmuseum te kunnen realiseren. Al een aantal malen was de verwezenlijking van die droom binnen handbereik maar tot op heden lukte het niet om de laatste, definitieve stap naar een eigen onderkomen te kunnen zetten. Met de aankoop van de voormalige Franse duwboot RENE SIEGFRIED gaat het er toch op lijken dat het goed gaat komen.

De duwboot RENE SIEGFRIED werd in 1963 gebouwd voor rekening van de Franse staatsrederij Compagnie Française de Navigation Rhénane (CNFR) in Straatsburg. Zij behoorde tot de tweede categorie duwboten en was destijds één van de sterkste boten op de Rijn. In 1989 werd de RENE SIEGFRIED vanwege overcapaciteit in de duwvaart en gebrek aan werk op de Boven- en Midden-Rijn uit de vaart genomen en opgelegd.

Zoals zoveel andere schepen in de Rijnvaart zou ook deze Franse boot haar einde gaan vinden op een sloperij. Door initiatieven van de Intressengemeinschaft Rheinschiffahrt e.V., onder aanvoering van voorzitter Werner Engel (en één van de eerste leden van vereniging “De Binnenvaart”), kon het schip echter van de sloop worden gered en voor het nageslacht bewaard blijven. De heer Engel had plannen om de RENE SIEGFRIED als museumschip en restaurant een plek langs de Rijn te geven. In de jaren 1990/1991 werd de duwboot omgetoverd tot drijvend museum annex restaurant, waarbij aan het uiterlijk van de boot niets veranderd werd. Van binnen veranderde echter des te meer: de motoren werden verwijderd en op het bovendek werd een restaurant ingericht met 70 zitplaatsen. Over twee dekken werd, op een oppervlakte van ongeveer 220 m² een Rijnscheepvaartmuseum ingericht. Op 29 oktober 1991 werd de boot afgemeerd in Nierstein (kmr. 481) en voor publiek geopend. In het magazine Binnenvaart 2004/6 staat een uitgebreid artikel over de historie van dit unieke vaartuig.

Op initiatief van vereniging “De Binnenvaart” komt de duwboot terug naar Dordrecht om daar dezelfde functie te gaan vervullen als in Nierstein. Na een grondige opknapbeurt en wat aanpassingen bij een scheepswerf wordt hier ligplaats gekozen.

Vereniging “De Binnenvaart” gaat op de RENE SIEGFRIED een binnenvaartmuseum realiseren. Het binnenvaartmuseum schenkt niet alleen aandacht aan de historie van de binnenvaart in het verleden, maar ook de huidige innovatieve binnenvaart komt aan bod. Naast een permanente tentoonstelling is het de bedoeling om tijdens wisseltentoonstellingen specifieke binnenvaartonderdelen te belichten. Gedacht wordt aan thema’s als containervaart, tankvaart, Rijnvaart, Maasvaart, Donauvaart en binnenvaart in andere werelddelen. Daarnaast kunnen specifieke scheepswerven, rederijen en de particuliere binnenvaart behandeld worden. De vereniging telt onder haar leden vele verzamelaars en specialisten die aan deze wisseltentoonstellingen een belangrijke bijdrage kunnen en willen geven.

Volgend jaar heeft de vereniging “De Binnenvaart” haar derde lustrum. Het bestuur is er van overtuigd dat deze nieuwe activiteit die een bredere en diepere invulling geeft aan de doelstelling van de vereniging en de verenging een dynamische impuls en meer uitstraling zal geven.

Bron: Vereniging De Binnenvaart


 

 

Vereniging De Motorsleepboot (VDMS)

▲Top


In Vereniging De Motorsleepboot (VDMS) zijn eigenaars van en belangstellenden in oude sleepboten verenigd. Doel is het in de vaart houden en restaureren van sleepboten, die vooral in de eerste helft van de vorige eeuw een zeer grote rol hebben gespeeld in de binnenvaart en bij de vele waterwerken ( afsluitdijk, IJsselmeerpolders etc.). Veel van deze boten zijn al gesloopt, maar een aantal wordt door enthousiaste liefhebbers voor het nageslacht bewaard.

Bij diverse evenementen in het hele land wordt de VDMS door een aantal boten vertegenwoordigd ter opluistering van de festiviteiten en om deze varende monumenten, met vaak motoren uit het begin van de vorige eeuw, aan het publiek te tonen.
Het hoogtepunt wordt ieder jaar weer gevormd door de Nationale Sleepbootdagen, waar zo'n 200 sleepboten aan deelnemen.

Voor inlichtingen over de VDMS:
Secretariaat VDMS
Postbus 1015
2400 BA Alphen a/d Rijn
tel: 0172-44 26 33


 

 
Al 71 slepers voor recordpoging tijdens 'Vaart in Dordt'

▲Top


Tijdens het maritieme evenement 'Vaart in Dordt' op 15, 16 en 17 juni willen Vereniging 'De Binnenvaart' en Vereniging De Motorsleepboot het 'Sleepboot Paraderecord' ('kop aan kont' varen) breken. Al 71 eigenaren van een sleep- en/of duwboot met een beting, sleephaak of duwsteven hebben zich aangemeld, de inschrijving is nog open.
Dordrecht en de binnenvaart vormen al eeuwen lang een hechte band. De stad dankt zijn ontstaan aan de imposante rivieren die het Eiland van Dordrecht van oudsher omringen maar bovenal het stapelrecht, dat in 1299 werd verleend. Dordrecht begon vanaf 1870 de vruchten te plukken van de industriële opkomst van het Duitse achterland. De stad profiteerde van de toegenomen scheepvaartdrukte.
Scheepswerven, een wisselstation voor sleepdiensten en de functie als pleisterplaats voor de binnenvaart waren daar de tekenen van. De scheepswerf De Biesbosch stond aan de wieg van de duwvaart en groeide uit tot de duwbotenwerf bij uitstek. Diverse befaamde sleepbootrederijen, zoals onder andere Muller en Van der Wees, hebben Dordrecht als thuishaven. Dordrecht is intussen wereldberoemd als stoomstad "Dordt in stoom". Als aanvulling hierop wil Dordrecht de Vaart erin houden. Van 15 t/m 16 juni 2007 wordt het evenement "Vaart in Dordt" georganiseerd. Vereniging 'De Binnenvaart' neemt de organisatie van het binnenvaartgedeelte op zich, en presenteert dit rondom het museumschip Rene Siegfried.

Hoogtepunten
Dit is een unieke kans om de "Binnenvaart" duidelijk in beeld te brengen. Een van de hoogtepunten tijdens Vaart in Dordt is een recordverbetering van het vorig jaar gevestigde "Sleepboot Paraderecord" tijdens de Tug Conventie te Rotterdam. Dit moet de binnenvaart toch kunnen verbeteren!
Vereniging "De Binnenvaart" nodigt hiervoor alle sleep- en/of duwboten, die een beting, sleephaak of duwsteven hebben deel te nemen aan deze vlootparade. Men doet een poging minimaal 100 sleep- en/of duwboten bijeen te laten komen, die in kiellinie het record kunnen gaan verbeteren. Mis dit unieke evenement niet en meld u aan.

Aanmelden kan via vicevoorzitter@debinnenvaart.nl of per post aan Vereniging de Binnenvaart t.a.v. Leo Schuitemaker - Van Puttenstraat 12 - 4791 EN Klundert.

Bron: VAART!Bedrijfsnieuws. Persbericht Vereniging De Binnenvaart

150 boten tijdens Vaart in Dordt 2007 op 16 juni 2007

Record: stoet van 150 sleep- en duwboten op Oude Maas
Door PETER KOSTER

Een kilometerslange stoet met sleep- en duwboten moet op zaterdag 16 juni aan Dordrecht voorbij trekken.
De vereniging De Binnenvaart wil op die manier het wereldrecord flottieljevaren op haar naam brengen. Dat werd vorig jaar in Rotterdam op 68 schepen gezet.
De recordpoging maakt deel uit van het evenement Vaart in Dordt, dat gehouden wordt in jaren dat er geen Dordt in Stoom is. ,,Dat houden we voor de tweede keer en we willen het natuurlijk mooier en groter maken dan de vorige keer’’, vertelt voorzitter Jos Hubens van de Binnenvaart.
Flottielje-varen, oftewel met de kop van het ene schip bijna letterlijk tegen de kont van het andere aan, dient op zichzelf geen enkel nuttig doel: ,,Het is puur voor de leukigheid, al is het wel een kunst om zo te varen dat je vijf meter afstand tot je voorganger houdt.’’
Maar bij alle plezier in het varen is de recordpoging met duw- en sleepboten veel meer dan een geintje. Exact vijftig jaar na de introductie van de eerste duwboot op de Europese binnenwateren vindt De Binnenvaart het een mooi moment om de geschiedenis van de binnenvaart voor het voetlicht te brengen.
Dat is hard nodig, meent Hubens, zeker nu de gemeente het terrein van de voormalige scheepswerf De Biesbosch gaat bebouwen. Die werf was volgens hem decennia lang het kenniscentrum van de Europese duwvaart.
Het enige dat daar nu nog aan herinnert is de duwboot René Siegfried, die aan de Maasstraat ligt als thuisbasis van De Binnenvaart. Het schip, ooit bij de Biesbosch gebouwd, dient nu als binnenvaartmuseum, het enige in Nederland. Hubens, zelf geboren op een sleepschip en twintig jaar lang kapitein op een duwboot: ,,Wij vonden het raar dat zo’n museum er nog niet was, dus hebben we het zelf maar ingericht.’’
Het is zijn droom dat de René Siegfried en het terrein bij de ligplaats bij de laatste overgebleven hal van de scheepswerf ingericht kunnen worden als historisch binnenvaartcentrum. Het evenement Vaart in Dordt moet daar een voorproefje van worden.
Ook dan is iederen welkom bij aan de Maasstraat, al gaat de voornaamste aandacht uiteraard uit naar de wereldrecordpoging. Vrijdag 15 juni komen de meeste schepen al aan: ,,heel Dordt komt vol te liggen met stoom- en duwschepen.’’ Op zaterdag gaan alle schepen naar de zeehaven of het Mallegat in Dordrecht. Daar vertrekken ze om 13.00 uur voor de recordpoging, die over de Oude Maas en de Beneden Merwede naar de Papendrechtse brug voert.
bron: http://www.ad.nl/rotterdam/drechtsteden/article1343607.ece


Archief t/m juni 2007 Vaart in Dordt 2007:

Dordrecht maakt zich op voor maritiem feest 'Vaart in Dordt!

 

Muzikaal onthaal voor deelnemers aan "Vaart in Dordt"

 

 


Kijk ook eens op:
(onze sponsors)

Brabant Culturele Hoofdstad 2018

For your eyes only, 010 studio

Voor al jouw fotowerk voor het internet www.010webfotografie.nl

 

▲Top


 

010 productfotografie

Vaart in Dordt

010 webdesign

 


Design: 010 studio